top of page

Tietosuojakäytäntö

Pelaaminen CLIL: n ulkopuolella

Tietosuojatiedot

Pidämme erittäin tärkeänä henkilötietojesi suojaamista. Noudatamme siksi tiukasti lakisääteisiä määräyksiä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyn hyväksyttävyyttä, ja olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset varotoimet. Seuraava vakuutus antaa yleiskuvan siitä, miten takaamme tämän suojan ja millaisia tietoja keräämme mihin tarkoitukseen.

 

I. Yleistä tietoa tietojen käsittelystä

 

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Keräämme ja käytämme käyttäjiemme henkilötietoja vain siltä osin kuin tämä on tarpeen toimivan verkkosivuston sekä sisällön ja palveluiden tarjoamiseksi. Käyttäjiemme henkilötietoja kerätään ja käytetään säännöllisesti ja vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeus koskee tapauksia, joissa ennakkohyväksyntää ei voida saada todellisista syistä ja tietojen käsittely on lain sallimaa.

EBB Europaberatung GmbH: lla on oikeus sinun vapaaehtoisella suostumuksellasi kerätä, käsitellä ja tallentaa, yhdistää muihin tietoihin, arkistoida ja käyttää henkilötietojasi tietojen toimittamiseen.  EBB Europaberatung GmbH tuotteet. Annat suostumuksesi joko kirjallisesti tai napsauttamalla vastaavaa ilmoitusta. Erityisesti henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain, jos olet antanut nimenomaisen ennakkosuostumuksesi tai jos olemme velvollisia luovuttamaan tiedot esimerkiksi virallisen määräyksen vuoksi.

2. Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle

Jos saamme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, art. 6 kohta 1 palaa. EU: n tietosuoja -asetus (GDPR) toimii oikeusperustana henkilötietojen käsittelylle. Käsiteltäessä henkilötietoja, joita tarvitaan sellaisen sopimuksen toteuttamiseen, jonka osapuoli rekisteröity on, art. 6 kohta 1 palaa. b GDPR toimii oikeusperustana. Tämä koskee myös käsittelytoimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on välttämätöntä yhtiömme alaisen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, art. 6 kohta 1 palaa. c GDPR toimii oikeusperustana. Jos rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut vaativat henkilötietojen käsittelyä, oikeusperustana on GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan d alakohta. Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi ja jos rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja -vapaudet eivät ole suuremmat kuin ensimmäinen mainittu etu, art. 6 kohta 1 palaa. f GDPR toimii käsittelyn oikeusperustana.

3. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Kyseisen henkilön henkilötiedot poistetaan tai estetään heti, kun tallennustarkoitus lakkaa olemasta voimassa. Lisäksi tietoja voidaan tallentaa, jos eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä on säätänyt niistä EU: n asetuksissa, laeissa tai muissa säännöksissä, joita vastuuhenkilö koskee. Tiedot myös estetään tai poistetaan, jos edellä mainittujen standardien mukainen säilytysaika päättyy, ellei tietojen lisäämistä ole tarpeen jatkaa sopimuksen tekemistä tai täyttämistä varten.

II. Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen

1. tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Joka kerta kun vierailet verkkosivustollamme, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja kutsuvan tietokoneen tietokonejärjestelmästä.

Seuraavat tiedot kerätään:

(1) Tiedot käytetystä selaimen tyypistä ja versiosta

(2) Käyttäjän käyttöjärjestelmä

(3) Käyttäjän Internet -palveluntarjoaja  käyttäjältä

(4) Käyttäjän IP -osoite

(5) Pääsyn päivämäärä ja kellonaika

(6) Verkkosivustot, joista käyttäjän järjestelmä pääsee verkkosivustollemme

(7) Verkkosivustot, joita käyttäjän järjestelmä käyttää verkkosivustomme kautta

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Tämä ei vaikuta käyttäjän IP -osoitteisiin tai muihin tietoihin, jotka mahdollistavat tietojen kohdistamisen käyttäjälle. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä muiden käyttäjän henkilötietojen kanssa.

EBB Europaberatung GmbH ei voi siirtää näitä tietoja tietyille henkilöille. Niitä käytetään yksinomaan tarjouksiemme ja palveluidemme tilastolliseen arviointiin ja parantamiseen tarjoamalla tietoa EBB Europaberatung GmbH: n toimittamien tietojen käytöstä.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tietojen tilapäisen säilyttämisen oikeusperusta on taide. 6 kohta 1 palaa. f GDPR.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmän väliaikainen IP -osoitteen tallentaminen on välttämätöntä, jotta verkkosivusto voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneelle. Tätä varten käyttäjän IP -osoitteen on pysyttävä tallennettuna istunnon ajan.

Oikeutettu intressimme tietojenkäsittelyyn art. 6 kohta 1 palaa. f GDPR on myös näissä tarkoituksissa.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty. Jos tietoja kerätään verkkosivuston tarjoamista varten, tämä tapahtuu silloin, kun vastaava istunto on päättynyt.

 

III.  Evästeiden käyttö

 

1. Mukautetut evästeet

a) Kuvaus ja tietojenkäsittelyn laajuus

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Internet -selaimeen tai käyttäjän tietokonejärjestelmän Internet -selaimeen. Jos käyttäjä vierailee verkkosivustolla, eväste voidaan tallentaa käyttäjän käyttöjärjestelmään. Tämä eväste sisältää ominaisen merkkijonon, joka mahdollistaa selaimen yksilöllisen tunnistamisen, kun verkkosivusto avataan uudelleen. Käytämme evästeitä tehdäksemme verkkosivustostamme käyttäjäystävällisempiä. Jotkin verkkosivustomme osat vaativat kutsuvan selaimen tunnistamisen myös sivunvaihdon jälkeen. Kirjautumistiedot (II numero 1) tallennetaan ja lähetetään evästeisiin.

b) Tietojen käsittelyn oikeusperusta 

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle evästeiden avulla on art. 6 kohta 1 palaa. f GDPR.

c) Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Teknisesti välttämättömien evästeiden käytön tarkoitus on yksinkertaistaa verkkosivustojen käyttöä käyttäjille. Joitakin verkkosivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeiden käyttöä.

d) Säilytyksen kesto ja evästeiden käytön rajoittaminen

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja välitetään sivustollemme. Ne poistetaan automaattisesti jokaisen istunnon lopussa.

Käyttäjänä sinulla on täysi hallinta evästeiden käytöstä. Voit poistaa evästeiden käytön käytöstä tai rajoittaa sitä muuttamalla asetuksia Internet -selaimessasi. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet deaktivoidaan verkkosivustollamme, kaikkia verkkosivuston toimintoja ei ehkä enää voida käyttää kokonaan.

2. Verkkosivustoanalyysipalvelujen käyttö

a) Kuvaus ja tietojenkäsittelyn laajuus

Erilaisia analyysityökaluja on integroitu käyttämiimme verkkosivustoihin.

Google Analytics

Jotkut sivustot käyttävät Google Analyticsia, Google Inc: n ("Google") tarjoamaa verkkoanalyysipalvelua, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics käyttää "evästeitä", jotka ovat tietokoneellesi sijoitettuja tekstitiedostoja auttaakseen verkkosivustoa analysoimaan, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luomat tiedot tämän sivuston käytöstä siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne. Koska IP -osoitteiden anonymisointi on aktivoitu näillä verkkosivustoilla, Google kuitenkin lyhentää IP -osoitettasi aiemmin Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneissa valtioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP -osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston käyttöön ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP -osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Google Analytics -tietoja ei saa siirtää ilman asiakkaan suostumusta, ellei ole olemassa erityisiä olosuhteita, kuten lakisääteisiä vaatimuksia.

Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen tuottamia ja verkkosivuston käyttöäsi koskevia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla selaimen laajennuksen, joka on saatavana alla olevasta linkistä:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi

Lisätietoja siitä, miten Google Analytics käsittelee käyttäjätietoja, löytyy Googlen tietosuojakäytännöstä:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi .

Lisätietoja Googlen tietojen keräämisestä ja käytöstä sekä oikeuksistasi suojata yksityisyyttäsi saat tietosuojatiedoista osoitteessa  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

 

b) Tietojen käsittelyn oikeusperusta 

Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen tallennuksen oikeusperusta on taide. 6 kohta 1 palaa. f GDPR.

c) Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Tietojen ja analyysien käyttö verkkosivupalveluiden kanssa on palvelujemme optimointi.

d) Säilytyksen kesto ja evästeiden käytön rajoittaminen

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle enintään kahden vuoden ajan ja käyttäjä lähettää ne sivustollemme.

Käyttäjänä voit myös täysin hallita evästeiden käyttöä. Voit poistaa evästeiden käytön käytöstä tai rajoittaa sitä muuttamalla asetuksia Internet -selaimessasi. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet deaktivoidaan verkkosivustollamme, kaikkia verkkosivuston toimintoja ei ehkä enää voida käyttää kokonaan.

3. Uudelleenmarkkinointi

Sivustot käyttävät Google Inc. "(" Google ") uudelleenmarkkinointia tai" vastaava kohderyhmä "-toimintoa. Tämän ominaisuuden avulla sivustojen kävijöitä voidaan kohdistaa mainoksilla yksilöllisillä aihepiiriin perustuvilla mainoksilla, jotka näytetään sivustojen kävijöille, kun he vierailla muilla Google Display -verkoston sivustoilla. Google käyttää evästeitä verkkosivuston käytön analysointiin, mikä muodostaa perustan aihepiiriin perustuvien mainosten luomiseen. Google tallentaa pienen tiedoston, jossa on numerosarja verkkosivuston kävijöiden selaimiin. Tämä numero on käytetään verkkosivustolla vierailujen ja anonyymien tietojen tallentamiseen verkkosivuston käytöstä. Verkkosivuston kävijöiden henkilötietoja ei tallenneta. Jos käyt myöhemmin toisella Google Display -verkoston verkkosivustolla, näet mainoksia, joihin todennäköisesti liittyy aiemmin käytetyille tuote- ja tietoalueille.

Voit estää evästeiden käytön kolmansilta osapuolilta käymällä Network Advertising Initiativen deaktivointisivulla osoitteessa  http://www.networkadvertising.org/choices/  ja ottamaan käyttöön siinä mainitut opt-out-lisätiedot.

Lisätietoja Googlen uudelleenmarkkinoinnista ja Googlen tietosuojakäytännöstä on osoitteessa:  http://www.google.com/privacy/ads/

Joillakin verkkosivustoillamme käytämme Facebook Inc: n uudelleenmarkkinointitoimintoa "Custom Audiences" (1601 s. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook").

Tämän toiminnon tarkoituksena on kohdistaa sivuston kävijät kiinnostuksen kohteisiin liittyvällä mainonnalla Facebookissa.

Tätä tarkoitusta varten Facebookin uudelleenmarkkinointitagi otettiin käyttöön verkkosivustolla. Tämä tunniste muodostaa suoran yhteyden Facebook -palvelimiin vieraillessasi verkkosivustolla ja siirtää Facebook -palvelimelle, millä sivuillamme olet käynyt. Facebook yhdistää nämä tiedot henkilökohtaiseen Facebook -tiliisi. Kun vierailet Facebookin sosiaalisessa verkostossa, näet henkilökohtaisia, kiinnostuksen kohteisiin perustuvia Facebook-mainoksia.

Jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, voit poistaa uudelleenmarkkinointitoiminnon "Muokatut yleisöt" käytöstä osoitteessa  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Lisätietoja Facebookin tietojen keräämisestä ja käytöstä, oikeuksistasi ja tavoista suojata yksityisyyttäsi on Facebookin tietosuojakäytännössä osoitteessa  https://www.facebook.com/about/privacy/ .

 

IV.  Yhteydenotto

1. Kuvaus ja tietojenkäsittelyn laajuus

Joillakin Internet -sivuillamme on yhteydenottolomake, jota voidaan käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos käyttäjä hyväksyy tämän mahdollisuuden, syöttömaskiin syötetyt tiedot lähetetään meille ja tallennetaan. Nämä tiedot ovat:

(1) Etunimi

(2) Nimi

(3) Aihe

(4) Sähköposti

(5) Viestisi

Viestin lähetyshetkellä tallennetaan myös seuraavat tiedot:

(1) Käyttäjän IP -osoite

(2) Maahantulopäivä ja -aika

Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä annetun sähköpostiosoitteen kautta. Tässä tapauksessa käyttäjän sähköpostitse lähettämät henkilötiedot tallennetaan.

Tässä yhteydessä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelyyn.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Oikeudellinen perusta yhteydenpidon yhteydessä toimitettujen tietojen käsittelylle on art. 6 kohta 1 palaa. f GDPR. Jos sähköpostin yhteyshenkilön tavoitteena on sopimuksen tekeminen, käsittelyn lisäperusteena on art. 6 exp. 1 palaa. b GDPR.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Syöttömaskin henkilötietojen käsittely palvelee vain meitä  yhteyden muodostamisen käsittelyn osalta.

Muut henkilötiedot, joita käsitellään lähetysprosessin aikana yhteydenottolomakkeen kautta, estävät yhteydenottolomakkeen väärinkäytön ja takaavat IT -järjestelmiemme turvallisuuden.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty. Yhteydenottolomakkeen syöttömaskista ja sähköpostitse lähetetyistä henkilötiedoista käy ilmi, kun vastaava keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu lopetetaan, kun olosuhteista voidaan päätellä, että asia on selvitetty lopullisesti.

Jos lakisääteisissä säännöksissä säädetään säilytysvelvoitteista (esim. Kuusi vuotta vastaanotetuista kaupallisista kirjeistä, Saksan kauppalain (HGB) 257 §: n 4 momentti), poistaminen tapahtuu vastaavan ajanjakson jälkeen.

V. Antamasi tiedot

1. Kuvaus ja tietojenkäsittelyn laajuus

Joillakin sivuston alueilla sinua saatetaan pyytää antamaan henkilökohtaisia tietoja, jotta voit käyttää kuvattuja tarjouksia tai ilmaisia ominaisuuksia tai osallistua erikoistarjouksiin (tilaustilaukset, tuotetilaukset, toimitukselliset tai mainosuutiskirjeet, osallistuminen kilpailuihin tai muihin promootioihin) . Sinulle ilmoitetaan, mitä tietoja sinun on annettava näille tarjouksille ja mitä tietoja voit antaa vapaaehtoisesti.

Erityisesti seuraavia tietoja voidaan kerätä: Nimi, osoite, pankkitiedot, salasana, syntymäaika, sähköpostiosoite, suostumusilmoitukset, tiedot tehdystä oikeudellisesta tapahtumasta.

Tilauksesi tai rekisteröintisi täyttämiseksi välitämme tietosi kumppaneille, jotka puolestaan toimivat tietosuojamääräysten mukaisesti.

Voit milloin tahansa hakea asiakastilisi poistamista osoitteesta datenschutz (*) fazit-communication (.) De.

Kun tilaat uutiskirjeen, käyttäjä saa rekisteröinnin jälkeen vahvistusviestin, joka sisältää linkin lopulliseen rekisteröintiin (double opt-in). Tämä varmistaa, että uutiskirje on nimenomaisesti haluttu.

Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen henkilökohtaisen linkin kautta, joka lähetetään jokaisen postituksen yhteydessä.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Jos tietojen keräämisen tarkoituksena on tehdä sopimus, käsittelyn oikeusperusta on art. 6 kohta 1 palaa. b GDPR. Lisäksi tietoja käsitellään antamasi suostumuksen perusteella (GDPR: n 6 artiklan 1 kohta).

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään tarkoituksenmukaisten tarjousten ja toimintojen käytön mahdollistamiseksi. Sikäli kuin annat lisätietoja vapaaehtoisesti, käytämme niitä suunnitellaksemme palvelumme tarpeidesi mukaan.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty. Näin on yleensä silloin, jos käyttämäsi palvelu (esim. Uutiskirjetilaus, henkilökohtaisen käyttäjäprofiilin luominen) peruutetaan.

Jos laissa säädetään säilyttämisvelvoitteista (esim. Kuusi vuotta vastaanotetuista kaupallisista kirjeistä, HGB: n 257 §: n 4 momentti), poistaminen tapahtuu vastaavan ajanjakson jälkeen.

VI. Sosiaalisen median linkkien tai laajennusten käyttö

1. Yleistä

Sosiaalisen median kanavat on linkitetty verkkosivuillemme. Napsauttamalla painiketta sinut ohjataan vastaavaan verkkoon. Sivujen välinen suora linkki on olemassa vain, jos olet kirjautunut kyseiseen verkkoon.

Olemme saattaneet sisällyttää verkkosivustoihimme erilaisia sosiaalisten verkostojen painikkeita ("laajennuksia"), jotta voit myös käyttää verkkosivustollamme käyttämiesi sosiaalisten verkostojen vuorovaikutteisia mahdollisuuksia. Nämä laajennukset tarjoavat erilaisia toimintoja, joiden aiheen ja laajuuden määrittävät sosiaalisten verkostojen operaattorit. Käytämme kahden napsautuksen menettelyä henkilötietojesi suojaamiseksi paremmin. Painamalla vastaavan laajennuksen vieressä olevaa painiketta laajennus aktivoituu, mikä näkyy laajennuspainikkeen värin vaihtumisesta harmaasta värilliseksi. Sitten voit käyttää vastaavaa laajennusta napsauttamalla laajennuksen painiketta. Huomaa, että emme ole sosiaalisten verkostojen tarjoajia, emmekä voi vaikuttaa asianomaisten palveluntarjoajien suorittamaan tietojenkäsittelyyn. Laajennusten käytön oikeusperusta on siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään täällä. 6 kohta 1 f EU: n GDPR, jossa oikeutettu etumme koostuu vuorovaikutusmahdollisuuksien tarjoamisesta mainontaa varten (EU: n GDPR: n johdanto-osan 47 kappale) ja Internet-palvelujemme kysyntään suuntautuneesta suunnittelusta vuorovaikutukseen sosiaalisten verkostojen kanssa, joihin verkkosivustomme käyttäjät kuulua.

Lisätietoja yksittäisistä laajennuksista on seuraavissa tiedoissa:

2. Facebook/Instagram

Sivumme sisältävät laajennuksia sosiaalisesta verkostosta "Facebook", 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Voit tunnistaa Facebook-laajennukset Facebook-logosta tai sivullamme olevasta "Tykkää" -painikkeesta. Yleiskatsaus Facebook-laajennuksista löytyy täältä:  http://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Kun aktivoit laajennuksen, laajennus muodostaa suoran yhteyden selaimesi ja Facebook-palvelimen välille. Facebook vastaanottaa tiedot siitä, että olet vieraillut sivustollamme IP -osoitteesi kanssa. Jos napsautat Facebookin "Tykkää" -painiketta, kun olet kirjautunut Facebook -tiliisi, voit viitata sivujemme sisältöön Facebook -profiilissasi.

Haluamme huomauttaa, että sivujen tarjoajana emme ole tietoisia lähetettyjen tietojen sisällöstä tai siitä, miten Facebook käyttää niitä, emmekä ole vastuussa Facebookin suorittamasta tietojenkäsittelystä. Lisätietoja on Facebookin tietosuojakäytännössä osoitteessa  http://de-de.facebook.com/policy.php

Instragram -painiketta käyttää Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlanti. Asiaankuuluva tietosuojailmoitus löytyy osoitteesta  https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content .

 

3. YouTube

Ulkoisen YouTube -videoalustan videot on integroitu verkkosivustollemme. Tätä verkkosivustoa ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Oletuksena ei muodosteta automaattista yhteyttä YouTuben palvelimiin. Tämä tarkoittaa, että operaattori ei saa sinulta mitään tietoja, kun kutsut verkkosivuja. Jos videoissa ei ole esikatselukuvaa, video näytetään iFrame -kehyksen kautta.

Voit itse päättää, aktivoidaanko YouTube -videot. Vasta kun vapautat videoiden toiston napsauttamalla "Aloita video", annat kertaluonteisen suostumuksesi siihen, että tähän tarvittavat tiedot (mukaan lukien nykyisen sivun Internet-osoite ja IP-osoitteesi) välitetään operaattorille .

Jos olet kirjautunut YouTube -tiliisi, annat YouTuben liittää surffauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube -tililtäsi.

Lisätietoja käyttäjätietojen käytöstä on YouTuben tietosuojakäytännössä osoitteessa  https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi

 

VII. Rekisteröidyn oikeudet

Jos käsittelet henkilötietojasi, se koskee sinua GDPR: n mukaisesti ja sinulla on seuraavat oikeudet vastuussa olevaan henkilöön nähden:

1. Oikeus saada tietoa

Voit pyytää vastuuhenkilöä vahvistamaan, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja.

Jos tällainen käsittely tapahtuu, voit pyytää seuraavia tietoja vastuuhenkilöltä:

1) tarkoitukset, joita varten henkilötietoja käsitellään;

2) käsiteltävien henkilötietojen ryhmät;

(3) vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille sinua koskevia henkilötietoja on paljastettu tai joita on edelleen paljastettu;

(4) sinua koskevien henkilötietojen säilyttämisen suunniteltu kesto tai, jos erityiset tiedot eivät ole mahdollisia, perusteet säilytysajan määrittämiselle;

(5) onko sinulla oikeus oikaista tai poistaa sinua koskevia henkilötietoja, oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa käsittelyä tai vastustaa tällaista käsittelyä;

6) oikeus valittaa valvontaviranomaiselle;

7) kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä, jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä;

(8) automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi art. 22 kohta GDPR 1 ja 4 ja - ainakin näissä tapauksissa - merkityksellistä tietoa logiikasta ja tällaisen käsittelyn laajuudesta ja suunnitelluista vaikutuksista rekisteröidylle.

Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, siirretäänkö sinua koskevat henkilötiedot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Tässä yhteydessä voit pyytää saada tietää sinulle asianmukaisista takuista art. 46 GDPR lähetyksen yhteydessä.

2. Oikeus oikaisuun

Sinulla on oikeus korjata ja/tai täydentää rekisterinpitäjää, jos sinua koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Vastuuhenkilön on tehtävä korjaus viipymättä.

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Seuraavilla ehdoilla voit pyytää sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista:

(1) jos kiistät sinua koskevien henkilötietojen paikkansapitävyyden niin kauan, että rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;

(2) käsittely on laitonta ja kieltäydyt poistamasta henkilötietoja ja pyydät sen sijaan, että henkilötietojen käyttöä rajoitetaan;

(3) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen, tai

(4) jos olet vastustanut käsittelyä art. 21 kohta 1 GDPR ja sitä ei ole vielä määritetty, ovatko vastuussa olevan henkilön oikeutetut syyt syitäsi suurempia.

Jos henkilötietojen käsittely  sinua koskevia rajoituksia, tällaisia tietoja voidaan käsitellä - säilyttämisen lisäksi - vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeästä syystä unionin tai jäsenvaltion yleisen edun mukaisesti.

Jos käsittelyrajoitusta on rajoitettu edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, asiasta vastaava henkilö ilmoittaa sinulle ennen rajoituksen poistamista.

4. Oikeus poistamiseen

a) Poistovelvollisuus

Voit pyytää rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot viipymättä ja rekisterinpitäjä on velvollinen poistamaan nämä tiedot viipymättä, jos jokin seuraavista syistä pätee:

(1) Sinua koskevat henkilötiedot eivät ole enää tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muutoin käsitelty.

(2) Peruutat suostumuksesi, johon käsittely perustui art. 6 kohta 1 palaa. a tai taidetta. 9 kohta 2 palaa. GDPR, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.

(3) Teet vastalauseen tietojenkäsittelyä vastaan art. 21 kohta 1 GDPR ja käsittelylle ei ole pakottavia oikeutettuja syitä, tai teet vastalauseen käsittelyä vastaan art. 21 kohta 2 GDPR.

(4) Sinua koskevat henkilötiedot on käsitelty lainvastaisesti.

(5) Sinua koskevien henkilötietojen poistaminen on tarpeen unionin lainsäädännön tai rekisterinpitäjän alaisten jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisten lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

(6) Sinua koskevat henkilötiedot on kerätty suhteessa art. 8 kohta 1 GDPR.

b) Tiedot kolmansille osapuolille

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut sinua koskevat henkilötiedot ja velvollinen poistamaan ne art. 17 kohta Yleisen tietosuoja -asetuksen mukaisesti hänen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, ottaen huomioon käytettävissä oleva tekniikka ja toteutuskustannukset, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville tietojen käsittelijöille, että sinä rekisteröidynä olet pyytänyt kaikkien näiden henkilötietojen linkkien poistamista. tai näiden henkilötietojen kopiot tai jäljennökset.

c) Poikkeukset

Peruutusoikeutta ei ole, jos käsittely on tarpeen:

1) käyttää sanan- ja tiedonvapautta;

(2) unionin tai sen rekisterinpitäjän alaisen lainsäädännön mukaisen käsittelyn edellyttämien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai sille annetun julkisen vallan käyttämiseksi ohjain;

(3) yleisen edun vuoksi kansanterveyden alalla 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 9 kohta 2 palaa. h ja minä ja taide. 9 kohta 3 GDPR;

4) yleisen edun mukaiseen arkistointiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai art. 89 kohta 1 GDPR, sikäli kuin a alakohdassa tarkoitettu laki todennäköisesti tekee mahdottomaksi tai vaikeuttaa vakavasti tällaisen käsittelyn tavoitteiden saavuttamista, tai

(5) esittää, käyttää tai puolustaa oikeudellisia vaateita.

5. Oikeus saada tietoa

Jos olet käyttänyt oikeuttasi saada rekisterinpitäjä korjaamaan, poistamaan tai rajoittamaan käsittelyä, hän on velvollinen ilmoittamaan tästä tietojen korjaamisesta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta kaikille vastaanottajille, joille sinua koskevat henkilötiedot on paljastettu, ellei tämä osoittautu mahdottomaksi tai siihen liittyy suhteettomia ponnisteluja.

Vastuuhenkilöllä on oikeus saada tietoa tällaisista vastaanottajista.

6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut vastuuhenkilölle, jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle vastuussa olevalle henkilölle ilman, että vastuussa oleva henkilö, jolle henkilötiedot toimitettiin, esti sitä edellyttäen, että

(1) käsittely perustuu art. 6 kohta 1 palaa. GDPR tai art. 9 kohta 2 palaa. GDPR: n tai sopimuksen nojalla 6 kohta 1 palaa. b GDPR ja

(2) käsittely suoritetaan automaattisilla menetelmillä.

Käyttämällä tätä oikeutta sinulla on myös oikeus pyytää, että sinua koskevat henkilötiedot siirretään suoraan yhdeltä rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa vaikuttaa muiden henkilöiden vapauksiin ja oikeuksiin.

Oikeus siirrettävyyteen ei koske henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle annetun julkisen vallan käyttämiseksi.

7. Vastustusoikeus

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa erityisistä olosuhteistasi johtuvista syistä sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan mukaisesti; tämä koskee myös näihin määräyksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei sitten enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, ellei hän pysty osoittamaan pakottavia syitä, jotka ovat suojaamisen arvoisia käsittelylle ja jotka ylittävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittelyä käytetään oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen.

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista mainontaa varten; tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, sinua koskevia henkilötietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

Direktiivin 2002/58/EY estämättä sinulla on mahdollisuus käyttää vastalauseita tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä automatisoitujen menettelyjen avulla käyttäen teknisiä eritelmiä.

8. Oikeus peruuttaa tietosuojailmoitus

Sinulla on oikeus peruuttaa tietosuojaselosteesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suoritetun käsittelyn laillisuuteen peruuttamiseen saakka.

9. Automaattinen päätös yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi

Sinulla on oikeus olla joutumatta yksinomaan automaattiseen käsittelyyn - mukaan lukien profilointi - perustuvaan päätökseen, jolla on oikeudellisia vaikutuksia sinua kohtaan tai joka haittaa sinua merkittävästi vastaavalla tavalla. Tämä ei koske päätöstä

(1) on tarpeen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi sinun ja vastuuhenkilön välillä,

(2) unionin tai sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon vastuuhenkilö kuuluu, voidaan hyväksyä ja että lainsäädäntö sisältää asianmukaiset toimenpiteet oikeuksien, vapauksien ja oikeutettujen etujen turvaamiseksi; tai

(3) nimenomaisella suostumuksellasi.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan voi perustua erityisiin henkilötietoryhmiin art. 9 kohta 1 GDPR, ellei art. 9 kohta 2 palaa. a tai g koskee ja asianmukaiset toimenpiteet on toteutettu oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi.

Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastuuhenkilön on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet turvataksemme oikeutesi, vapautesi ja oikeutetut etusi, mukaan lukien ainakin oikeus saada vastuuhenkilön väliintulo, ilmoittamaan omaa kantaansa ja riitauttaa päätös.

  10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rajoittamatta muita hallinnollisia tai oikeudellisia oikeussuojakeinoja, sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa asut, työskentelet tai jonka epäilet rikkoneen, jos uskot, että henkilötietojen käsittely olet GDPR: n vastainen.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on tehty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen tila ja tulokset, mukaan lukien mahdollisuus hakea muutosta oikeussuojakeinoista GDPR: n 78 artiklan mukaisesti.

11. Tietojen muuttaminen ja peruuttaminen

EBB Europaberatung GmbH ilmoittaa sinulle pyynnöstä kirjallisesti. ottaen huomioon lakisääteiset vaatimukset, säilytetäänkö ja mitkä henkilötiedot. Lähetä tiedustelusi osoitteeseen datenschutz (*) fazit-communication (.) De.

Voit päivittää, korjata, täydentää tai poistaa henkilötietojasi milloin tahansa.

Jos tämä ei ole teknisesti mahdollista osoitteessa, johon annoit tiedot, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa seuraavasta osoitteesta:

info@europaberatung-berlin.de

Tätä osoitetta voidaan käyttää myös tietyn käytön suostumuksen peruuttamiseen. Tässä tapauksessa tietosi poistetaan välittömästi. Jos tietoja on siirretty kolmansille osapuolille suostumuksellasi, näille kolmansille osapuolille ilmoitetaan asiasta välittömästi ja heitä pyydetään poistamaan tiedot. Sinulla on oikeus rajoittaa suostumustasi tietojesi käyttöön. Tässä tapauksessa tiedot poistetaan vain rajoituksen puitteissa.

Teknisistä syistä ei voida täysin sulkea pois mahdollisuutta, että peruutuksen ja tietojen käytön välillä saattaa olla päällekkäisyyttä jo aloitetun kampanjan yhteydessä.

bottom of page