top of page
PbC_Logo_Title.png

Noin

 

Playing beyond CLIL (PbC) -hanke on Erasmus+ -hanke, jonka toteuttajina on ryhmä partnereita, jotka koostuvat yliopistojen, opetusviranomaisten sekä kielten ja CLIL-opettajien koulutuksen tarjoajien edustajista.

 

Uskomme, että PbC:llä on potentiaalia antaa innostava ja motivoiva vaikutus sekä oppijoihin että opettajiin, mikä johtaa syvempään oppimiseen oppiaineen tiedoissa ja taidoissa, kielelliseen edistymiseen ja oppijoiden itseluottamukseen. Tavoitteenamme on tutkimuslähtöinen opetus ja oppijalähtöinen oppiminen.

Erasmus+ -hanke Playing beyond CLIL (PbC) kokoaa yhteen uusia pedagogisia ajattelutapoja, joissa keskitytään vaihtoehtoisiin tapoihin arvioida oppimista paitsi kaksikieliseen tai vieraskieliseen CLIL-opetukseen (Content and Language Integrated Learning) liittyvissä yhteyksissä mutta myös sen ulkopuolella.

 

Ehdottamamme PbC-käytännöt ovat hyvin periaatteellisia, sillä ne perustuvat useisiin teorioihin. Käytimme Delphi-prosessia määrittääksemme keskeiset sisällöt relevanteista teorioista, jotka puolestaan "käännettiin" pedagogisiksi periaatteiksi ja strategioiksi toisto- ja pohdintaprosessin avulla.

 

Ne perustuvat siihen, että  syvällisempään oppimiseen tähtäävä monilukutaidon lähestymistapa (Pluriliteracies approach to Teaching for Deeper Learning; PTDL) tehdään näkyväksi. Tuloksena on syntynyt PbC-arviointikehys ja luokkahuoneperiaatteet (PbC Assessment Framework and Classroom Principles), joita ehdotamme ohjeiksi opetuksen ja oppimisen suunnitteluun ja oppimistapahtumien suunnitteluun.

bottom of page